Enter your keyword

New

บริการทาสีสร้างลาย

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

แพ็คเกจ แบบสำรวจหน้างาน ราคาขั้นต่ำ 10,700 บาท

 

พื้นที่ให้บริการ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้ ได้แก่
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม( นครชัยศรี , พุทธมณฑล , เมืองนครปฐม , สามพราน )
ฉะเชิงเทรา( บางปะกง , บ้านโพธิ์ , เมืองฉะเชิงเทรา )

. .

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือเขตพื้นที่ที่ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด เปิดให้บริการ
 • ลูกค้าต้องชำระเป็นค่าบริการประเมินหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท หรือมูลค่าตามทีระบุไว้ในใบสั่งซื้อ และสามารถนำค่าบริการประเมินหน้างาน ไปเป็นส่วนลดตามมูลค่าที่ชำระเงิน เมื่อใช้บริการทาสีตามรายการที่ประเมินราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าบริการประเมินหน้างาน ในกรณีลูกค้าไม่ขอรับบริการตามที่ระบุไว้
 • กรณีต้องการเพิ่มเติมพื้นที่ปฎิบัติงานหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน จะมีการประเมินราคาตามปริมาณงาน และเรียกชำระเพิ่มเติมก่อนเริ่มปฎิบัติงานหรือนัดหมายเพิ่มเติม ขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
 • บริการทาสีแบบสำรวจหน้างานนี้ ให้บริการทาสีพื้นที่ขั้นต่ำ 10 ตร.ม. (กรณีไม่ถึงให้เหมาจ่ายที่ 10 ตร.ม.)
  • ขั้นตอนการทำงาน
   • พื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้แห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน หรือวัดความวื้นได้น้อยกว่า 14%
   • พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนบริเวณที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างออกก่อน
   • ทาสีรองพื้น แล้วทิ้งไว่้ 1-2 ชั่วโมง
   • ทาสีรองพื้นขาว อาร์ท เอฟเฟ็กซ์
   • ทาสีทับหน้าตามชนิดสีสร้างลายที่เลือกจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง

สนใจ บริการอื่นๆ คลิก หรือติดตาม ข่าวสาร

สนใจรับบริการ
สนใจรับบริการ
Overlay Image