Enter your keyword

Hot

บริการสำรวจหน้างานจริงก่อนการทาสี

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

บริการสำรวจทาสีภายนอกและภายใน

ให้บริการทาสีภายใน พื้นที่ขั้นต่ำ 60 ตร.ม. ( ราคา 190 บาท ต่อ 1 ตร.ม. )

ให้บริการทาสีภายนอก พื้นที่ขั้นต่ำ 120 ตร.ม. ( ราคา 220 บาท ต่อ 1 ตร.ม. )

สามารถนำค่าบริการสำรวจประเมินราคา ไปเป็นส่วนลดตามมูลค่าที่ชำระเงิน เมื่อใช้บริการทาสีภายนอกตามรายการที่ประเมินราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าบริการประเมินหน้างาน ในกรณีลูกค้าไม่ขอรับบริการตามที่ระบุไว้

พื้นที่ให้บริการ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้ ได้แก่
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม( นครชัยศรี , พุทธมณฑล , เมืองนครปฐม , สามพราน )
ฉะเชิงเทรา( บางปะกง , บ้านโพธิ์ , เมืองฉะเชิงเทรา )

WOW101 . , , .

คำอธิบาย

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือเขตพื้นที่ที่ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด เปิดให้บริการ
 • ลูกค้าต้องชำระเป็นค่าบริการประเมินหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท หรือมูลค่าตามทีระบุไว้ในใบสั่งซื้อ และสามารถนำค่าบริการประเมินหน้างาน ไปเป็นส่วนลดตามมูลค่าที่ชำระเงิน เมื่อใช้บริการทาสีตามรายการที่ประเมินราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าบริการประเมินหน้างาน ในกรณีลูกค้าไม่ขอรับบริการตามที่ระบุไว้
 • สามารถเลือกเฉดสีได้ 1 เฉดสี กรณีต้องการเพิ่มเฉดสี จะมีค่าบริการเพิ่มเติมเฉดสีละ 1,000 บาท
 • บริการทาสีเฉพาะพื้นผิวผนังและบัวพื้น รวมถึงวงกบประตู, บานประตู และวงกบหน้าต่าง, บานหน้าต่าง ที่ลูกค้าต้องการให้เป็นสีเดียวกับผนังและสามารถใช้สีน้ำอะคริลิคทาสีได้ (คุณสมบัติของสี ตามที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของแพ็คเกจ)
 • บริการทาสีภายนอกและภายในนี้ ไม่รวมบริการทาสีฝ้าเพดาน และวงกบประตูไม้, บานประตูไม้, วงกบหน้าต่างไม้, บานหน้าต่างไม้ ที่ทาสีย้อมไม้หรือสีน้ำมัน และวงกบประตูโลหะ, บานประตูโลหะ, วงกบหน้าต่างโลหะ, บานหน้าต่างโลหะ ที่ทาสีน้ำมันหรือสีกันสนิม
 • บริการทาสีภายนอกและภายในนี้ จะรวมเฉพาะการทำความสะอาดพื้นผิวและอุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดไม่เกิน 1 mm. เท่านั้น
 • บริการทาสี จะดำเนินการทารองพื้น จำนวน 1 เที่ยว และทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว สีภายนอกด้วยเกรดสีคุณภาพสูง BegerCool Diamond Shield Plus และสีภายในด้วยเกรดสีคุณภาพสูง BegerShield Anti-Virus Gold Ion หรือ BegerShield AirClean ตามเฉดสีที่ลูกค้าได้เลือกไว้ (Fandex)
 • บริการทาสีภายนอกและภายในนี้ จะดำเนินการปกคลุมเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นผิวเพื่อป้องกันคราบสกปรกจากการปฎิบัติงาน รวมถึงการย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวบางส่วนที่จำเป็น จำนวน 2 ครั้ง 1. ขนย้ายก่อนเข้าทำ 2. ขนย้ายเมื่องานเสร็จ (กรณีที่มีการปฎิบัติงานเกินกว่าที่กำหนด จะคิดค่าขนย้าย 3,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง)
 • ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าและสิ่งของที่แตกหักง่าย ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 • บริการทาสีนี้ ยังไม่รวมค่าบริการนั่งร้าน กรณีมีความจำเป็นต้องใช้งานนั่งร้าน อาจจะมีการคิดค่าบริการนั่งร้านและบริการขนย้ายเพิ่มเติม ขึ้นกับการประเมินพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หน้างาน
 • บริการทาสีนี้ ครอบคลุมพื้นที่และขอบเขตให้การบริการตามที่ระบุในเอกสารรายการที่ประเมินราคา เท่านั้น
 • กรณีต้องการเพิ่มเติมพื้นที่ปฎิบัติงานหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน จะมีการประเมินราคาตามปริมาณงาน และเรียกชำระเพิ่มเติมก่อนเริ่มปฎิบัติงานหรือนัดหมายเพิ่มเติม ขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา

สนใจ บริการอื่นๆ คลิก หรือติดตาม ข่าวสาร

 

เงื่อนไขการบริการ (ที่ระบุก่อนทำการสั่งซื้อ แบบประเมินราคา)

 1. ข้าพเจ้ายอมรับที่จะชำระเงินค่าสำรวจเพื่อประเมินราคาขอบเขตงานบริการ ตามที่ได้เลือกซื้อไว้ ซึ่งค่าสำรวจดังกล่าวสามารถใช้เป็นส่วนลดของค่าบริการที่ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด แจ้งตามใบประเมินราคา เพื่อลงนามและชำระเงิน
 2. ภายหลังการประเมินราคาข้าพเจ้ารับทราบราคาประเมินเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงให้ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด ดำเนินงานตามปริมาณงานและราคาประเมิน
 3. ข้าพเจ้ากำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานได้ในวันที่นัดหมาย หลังจากลงนามเอกสารแบบฟอร์มประเมินราคาเบื้องต้นแล้ว
 4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าค่าบริการดังกล่างไม่รวมการซ่อมแซมสภาพผนังปูนที่ชำรุด ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการพื้นที่ให้มีสภาพเรียบร้อย ก่อนวันนัดหมายตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าปฎิบัติงาน

 

หมายเหตุการบริการ (ที่ระบุเป็นรายละเอียดท้ายรายการบริการ)

 1. ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อ 1 เฉดสี
 2. ราคาค่าบริการนี้ รวมเฉพาะการทำความสะอาดพื้นผิวและอุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดไม่เกิน 1 mm.
 3. ราคาค่าบริการนี้ ไม่รวมงานซ่อมแซมหรือแก้ไขผนังที่มีปัญหา เช่น ความชื้น, เชื้อราตะไคร่น้ำ, ผนังปูนที่เสื่อมสภาพ, ผนังแตกร้าวจากโครงสร้าง, ผนังบิดเบี้ยวไม่ได้ฉาก, ลอกสีเดิม, ลอกวอลล์เปเปอร์ เป็นต้น
 4. ในกรณีมีงานยิงตัวแด๊ป ซิลิโคน ระหว่างผนังกับบัว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาท ต่อความยาว 1 เมตร
 5. ลูกค้าต้องลงนามในใบประเมินราคาและชำระเงินค่าบริการ 100% ตามช่องทางที่กำหนดไว้ ก่อนวันนัดหมายเข้าปฎิบัติงาน
 6. เมื่อปฎิบัติงานแล้วเสร็จทางเจ้าหน้าที่ จะทำการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวกลับเข้าที่ และให้ลูกค้าเซ็นต์ใบรับมอบงาน
 7. การปฎิบัติงานอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทำการ สำหรับงานภายในพื้นที่ไม่เกิน 60 ตร.ม. และผนังพร้อมทำงานไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นกับสถานการณ์จริง)
 8. ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าและสิ่งของที่แตกหักง่าย ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 9. งานบริการทาสีนี้มีรับประกัน 1 ปี จากปัญหาอันเกิดจากคุณภาพสี ไม่นับรวมปัญหาแตกร้าวจากโครงสร้างผนังปูน ปัญหาเรื่องความชื้น, ความร้อนและสารเคมีที่ส่งผลต่อฟิล์มสี