Enter your keyword

New

บริการทาสีพื้นไม้

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

แพ็คเกจ แบบสำรวจหน้างาน ราคาขั้นต่ำ 60,000 บาท

 

พื้นที่ให้บริการ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้ ได้แก่
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม( นครชัยศรี , พุทธมณฑล , เมืองนครปฐม , สามพราน )
ฉะเชิงเทรา( บางปะกง , บ้านโพธิ์ , เมืองฉะเชิงเทรา )

. , .

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือเขตพื้นที่ที่ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด เปิดให้บริการ
 • ลูกค้าต้องชำระเป็นค่าบริการประเมินหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท หรือมูลค่าตามทีระบุไว้ในใบสั่งซื้อ และสามารถนำค่าบริการประเมินหน้างาน ไปเป็นส่วนลดตามมูลค่าที่ชำระเงิน เมื่อใช้บริการทาสีตามรายการที่ประเมินราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าบริการประเมินหน้างาน ในกรณีลูกค้าไม่ขอรับบริการตามที่ระบุไว้
 • กรณีต้องการเพิ่มเติมพื้นที่ปฎิบัติงานหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน จะมีการประเมินราคาตามปริมาณงาน และเรียกชำระเพิ่มเติมก่อนเริ่มปฎิบัติงานหรือนัดหมายเพิ่มเติม ขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
 • บริการทาสีแบบสำรวจหน้างานนี้ ให้บริการทาสีพื้นที่ขั้นต่ำ 80 ตร.ม. (กรณีไม่ถึงให้เหมาจ่ายที่ 80 ตร.ม.)
  • ขั้นตอนการทำงาน
   • ขัดปรับหน้าพื้นไม้ด้วยเครื่องขัดไร้ฝุ่น(เครื่องมือพิเศษจากเยอรมัน)
   • อุดโป็วร่องเซี้ยน ให้เรียบร้อย
   • ทาสีรองพื้น
   • ทาสีทับหน้า

สนใจ บริการอื่นๆ คลิก หรือติดตาม ข่าวสาร

สนใจรับบริการ
สนใจรับบริการ
Overlay Image