Enter your keyword

บริการของ WOW

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการทาสีภายนอก

พื้นที่ทาสี ราคา
ไม่เกิน 20 ตารางเมตร 7,990 บาท
ตารางเมตรที่ 21 ขึ้นไป ตารางเมตรละ 400 บาท

ค่าบริการทาสีภายใน

พื้นที่ทาสี ราคา
ไม่เกิน 20 ตารางเมตร 6,990 บาท
ตารางเมตรที่ 21 ขึ้นไป ตารางเมตรละ 400 บาท

ค่าบริการทาสีสร้างลาย

พื้นที่ทาสี ราคา
ไม่เกิน 20 ตารางเมตร 9,990 บาท
ตารางเมตรที่ 21 ขึ้นไป ตารางเมตรละ 400 บาท

หมายเหตุ :
เริ่มต้นที่ 20 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 400 บาท (รวมโป๊วเล็กน้อย)
*ไม่รวมผ้าเพดาน, บัว, ไม้, วงกบประตูและหน้าต่าง
*ไม่รวมลอกวอลเปเปอร์ และซ่อมโครงสร้างต่างๆ