Enter your keyword

อัตราค่าบริการ

พื้นที่รุ่นราคา/ตร.ม.พื้นที่ขั้นต่ำราคาเริ่มต้น
(ไม่รวม VAT)
จอง
บริการทาสีภายนอก แบบแพ็คเกจ บ้านกว้าง 7 เมตร
บาท จอง
บริการทาสีสร้างลาย
Beger Aqua Loft
1,000 บาท จอง
บริการทาสีกันซึมดาดฟ้า
roofseal cool
1,000 บาท จอง
บริการสำรวจทาสีภายนอกและภายใน
1,000 บาท จอง
บริการทาสีหลังคา
1,000 บาท จอง
บริการทาสีพื้นไม้
1,000 บาท จอง
บริการ พ่นฆ่าเชื้อไวรัส
บาท จอง
บริการทาสีภายใน แบบแพ็คเกจ
บาท จอง
บริการทาสีภายนอก แบบแพ็คเกจ บ้านกว้าง 5 เมตร
บาท จอง
บริการทำสี ลอฟท์
loft paint service
1,000 บาท จอง

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ค่าประเมินหน้างานล่วงหน้า 1,000 บาท สามารถ Refund คืนได้ในค่าบริการตามขนาดพื้นที่
  2. เฉพาะลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  3. ราคานี้รวมเฉพาะการทำความสะอาดพื้นผิว และอุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดเล็กไม่เกิน 1 mm ทารองพื้น จำนวน 1 เที่ยวและทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ด้วยเกรดสีคุณภาพสูง Beger Shield Airclean สำหรับงานภายใน และ Beger Cool UV Shield สำหรับงานภายนอก
  4. ราคานี้รวมเฉพาะการทำความสะอาดพื้นผิว และอุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดเล็กไม่เกิน 1 mm ทาจำนวน 1 เที่ยว ด้วยสีระบบพิเศษรองพื้น และทับหน้าในเที่ยวเดียวด้วย Beger One
  5. ค่าบริการไม่รวมงานซ่อมแซมผนังที่ไม่เรียบเนียน หรือผนังปูนที่เสื่อมสภาพ, ผนังปูนที่ความชื้นสูง
  6. ราคานี้ไม่รวมคำนั่งร้าน
สนใจรับบริการ
สนใจรับบริการ
Overlay Image