Enter your keyword

บริการทาสีภายนอก แบบแพ็คเกจ บ้านกว้าง 7 เมตร

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ทาว์นโฮมหรืออาคารพาณิชย์

 

พื้นที่ให้บริการ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้ ได้แก่
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม( นครชัยศรี , พุทธมณฑล , เมืองนครปฐม , สามพราน )
ฉะเชิงเทรา( บางปะกง , บ้านโพธิ์ , เมืองฉะเชิงเทรา )

wow104 . , , .

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการทาสีภายนอก (แบบแพ็คเกจ ทาว์นโฮมหรืออาคารพาณิชย์)

 • บริการทาสีภายนอกนี้ จะดำเนินการปกคลุมเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นผิวเพื่อป้องกันคราบสกปรกจากการปฎิบัติงาน รวมถึงการย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวบางส่วนที่จำเป็น จำนวน 2 ครั้ง 1. ขนย้ายก่อนเข้าทำ 2. ขนย้ายเมื่องานเสร็จ (กรณีที่มีการปฎิบัติงานเกินกว่าที่กำหนด จะคิดค่าขนย้าย 3,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง)
 • ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าและสิ่งของที่แตกหักง่าย ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 • บริการทาสีภายนอกนี้ รวมค่าบริการนั่งร้าน ความสูง 1.90 ม. จำนวน 2 ชั้น กรณีมีความจำเป็นต้องใช้งานนั่งร้านเพิ่มเติม อาจจะมีการคิดค่าบริการนั่งร้านและบริการขนย้ายเพิ่มเติม ขึ้นกับการประเมินพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หน้างาน
 • บริการทาสีภายนอกนี้ ครอบคลุมพื้นที่และขอบเขตการบริการตามที่กำหนดไว้.ในแพ็คเกจ เท่านั้น
 • กรณีต้องการเพิ่มเติมพื้นที่ปฎิบัติงานหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน จะมีการประเมินราคาตามปริมาณงาน แล้วเรียกชำระเพิ่มเติมก่อนเริ่มปฎิบัติงานหรือนัดหมายเพิ่มเติม ขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ประเมินราคา
 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือเขตพื้นที่ที่ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด เปิดให้บริการ
 • บริการทาสีเฉพาะพื้นผิวผนัง, เชิงชายและฝ้าเพดาน รวมถึงวงกบประตู, บานประตู และวงกบหน้าต่าง, บานหน้าต่าง ที่ลูกค้าต้องการให้เป็นสีเดียวกับผนังและสามารถใช้สีน้ำอะคริลิคทาสีได้ (คุณสมบัติของสี ตามที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของแพ็คเกจ)
 • บริการทาสีภายนอกนี้ ไม่รวมบริการทาสีวงกบประตูไม้, บานประตูไม้, วงกบหน้าต่างไม้, บานหน้าต่างไม้ ที่ทาสีย้อมไม้หรือสีน้ำมัน และวงกบประตูโลหะ, บานประตูโลหะ, วงกบหน้าต่างโลหะ, บานหน้าต่างโลหะ ที่ทาสีน้ำมันหรือสีกันสนิม
 • บริการทาสีภายนอกนี้ จะรวมเฉพาะการทำความสะอาดพื้นผิวและอุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดไม่เกิน 1 mm. เท่านั้น
 • บริการทาสีภายนอกนี้ จะดำเนินการทารองพื้น จำนวน 1 เที่ยว และทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ด้วยเกรดสีคุณภาพสูง BegerCool Diamond Shield Plus ตามเฉดสีที่ลูกค้าได้เลือกไว้ (Fandex)

สนใจ บริการอื่นๆ คลิก หรือติดตาม ข่าวสาร

 

เงื่อนไขบริการทาสีภายนอก (แบบแพ็คเกจ)

 1. ข้าพเจ้ารับทราบขอบเขตของงานบริการพร้อมราคาแพ็คเกจที่ได้เลือกซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงให้ทางบริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด ดำเนินงานตามขอบเขตที่กำหนดไว้
 2. ถ้ามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตจากแพ็คเกจที่ได้เลือกซื้อไว้ อาจจะมีการประเมินราคาในส่วนเพิ่มเติม เพื่อเรียกชำระเงินตามใบประเมินราคาเพิ่มเติม และแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเพื่อชำระเงินค่าบริการ 100% ตามช่องทางที่กำหนดไว้ ก่อนวันนัดหมายเข้าปฎิบัติงาน
 3. ข้าพเจ้ากำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานได้ในวันที่นัดหมาย หลังจากลงนามเอกสารแบบฟอร์มประเมินราคาเบื้องต้นแล้ว
 4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าค่าบริการดังกล่างไม่รวมการซ่อมแซมสภาพผนังปูนที่ชำรุด ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการพื้นที่ให้มีสภาพเรียบร้อย ก่อนวันนัดหมายตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าปฎิบัติงาน

 

หมายเหตุการบริการ (ที่ระบุเป็นรายละเอียดท้ายรายการบริการ)

 1. ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อ 1 เฉดสี
 2. ราคาค่าบริการนี้ รวมเฉพาะการทำความสะอาดพื้นผิวและอุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดไม่เกิน 1 mm.
 3. ราคาค่าบริการนี้ ไม่รวมงานซ่อมแซมหรือแก้ไขผนังที่มีปัญหา เช่น ความชื้น, เชื้อราตะไคร่น้ำ, ผนังปูนที่เสื่อมสภาพ, ผนังแตกร้าวจากโครงสร้าง, ผนังบิดเบี้ยวไม่ได้ฉาก, ลอกสีเดิม, ลอกวอลล์เปเปอร์ เป็นต้น
 4. ในกรณีมีงานยิงตัวแด๊ป ซิลิโคน ระหว่างผนังกับบัว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาท ต่อความยาว 1 เมตร
 5. ลูกค้าต้องลงนามในใบประเมินราคาและชำระเงินค่าบริการ 100% ตามช่องทางที่กำหนดไว้ ก่อนวันนัดหมายเข้าปฎิบัติงาน
 6. เมื่อปฎิบัติงานแล้วเสร็จทางเจ้าหน้าที่ จะทำการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวกลับเข้าที่ และให้ลูกค้าเซ็นต์ใบรับมอบงาน
 7. การปฎิบัติงานอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทำการ สำหรับงานภายในพื้นที่ไม่เกิน 60 ตร.ม. และผนังพร้อมทำงานไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นกับสถานการณ์จริง)
 8. ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าและสิ่งของที่แตกหักง่าย ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าปฎิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 9. งานบริการทาสีนี้มีรับประกัน 1 ปี จากปัญหาอันเกิดจากคุณภาพสี ไม่นับรวมปัญหาแตกร้าวจากโครงสร้างผนังปูน ปัญหาเรื่องความชื้น, ความร้อนและสารเคมีที่ส่งผลต่อฟิล์มสี
สนใจรับบริการ
สนใจรับบริการ
Overlay Image